Saturday, 9 July 2011

sejarah islam..

Pengajaran dan hikmah dari medan Uhud.

            Sejarah selalu meninggalkan pengajaran penting yang tidak boleh dilupakan. Bahkan sejarah juga sering menitipkan deretan peristiwa yang mampu dijadikan iktibar bagi generasi yang selepasnya. Justeru, mendalami dan menghayati sejarah itu bukan sesuatu yang merugikan, bahkan suatu usaha yang dapat membantu kita untuk meningkatkan ilmu pengetahuan lantas pan ini dengan lebih berhati-hati. Lantaran, iktibar titipan sejarah itu amat berguna, maka ia bisa ng perlu dilakukan.
            Peristiwa perang Uhud begitu kaya dan sarat dengan ibrah(pengajaran), tidak hanya bagi para sahabat Rasulullah SAW, tapi juga kaum muslimin saat ini. Antara pengajaran berharga itu adalah;

1.            Pentingnya musyawarah.

Dalam perang Uhud ini, tampak jelas Rasulullah SAW  mengutamakan prinsip syura. Begitu jelas keberpihakan Rasulullah SAW kepada hasil keputusan musyawarah. Walaupun pendapat Rasulullah SAW secara peribad cenderung menunggu musuh di Madinah, tapi keputusan majority melalui musyawarah jualah yang diambil, iaitu menyosong musuh di luar Madinah.

Ini menunjukan bahawa suatu masalah yang sudah diputuskan secara syura, tidak boleh digugat lagi. Apalagi kalau hak berkaitan dengan masalah yang menuntut ketegasan dan kepastian sikap. Mereka yang walaupun mempunyai pendapat sendiri dan tidak selaras dengan keputusan musyawarah, seharusnya mengikuti serta patuh mentaati hasil keputusan syura.

Dalam konteks dunia sekarang, pengajaran ini amat penting untuk direnungi. Hasil keputusan musyawarah, tidak boleh hanya tertulis di atas kertas dan menjadi dokumen yang akan dibangkitkan pada musyawarah yang akan datang. Apalagi kalau keputusan itu berkaitan erat dengan hajat dan persetujuan majority anggota musyawarah yang menuntut perlaksanaan sesegera mungkin.

2.            Bahaya kaum munafik.

Dalam peperangan ini, orang-orang munafik menunjukkan belangnya. Tembelang mereka yang hanya mengaku Islam dibibir tetapi tidak dihati, akhirnya terbongkar jua. Hal ini juga menjadi pengajaran penting bagi umat Islam. Pembelotan Abdullah bin Ubai dan 300 orang pengikutnya yang merupakn bukti yang jelas kemunafikan mereka menjadi nyata bagi para sahabat, yang sebelumnya masih samar dengan keimanan mereka. Kekalahan kaum muslimin di akhir perang, juga membantu memperjelas identity orang-orang munafik yang berjuang bukan kerana cintakan Islam. Sebaliknya setiap perlakuan mereka yang zahirnya seakan member manisfetasi sokongan dan cinta mereka kepada Islam, akhirnya ditunjukkan oleh Allah SWT.

Harus diingat, bertapa kemunafikan selalu saja wujud dalam setiap zaman. Setiap masa selalu muncul manusia-manusia ‘bermuka ganda’. Lantaran itu, kekalahan dalam sesuatu perjuangan kadang-kala bukan hanya berfungsi menguji keimanan, tapi jugga membersihkannya dari sifat-sifat nifaq. Kekalahan menbongkarkan jati diri orang-orang munafik dan tampak jelas untuk pengajaran peringatan kepada orang-orang mukmin.

Justeru, pelbagai kekalahan pada saat ini yang menimpa umaat Islam, sesungguhnya menyimpan hikmah tersendiri yang kadang tidak disedari dan tidak bias diungkap oleh kita. Tragedy demi tragedy melanda kaum muslimin. Di Afghanistan misalnya, umat Islam diburu dan dituduh sebagai punca berlakunya kejahatan dan keganasan. Di Palestine, mereka diusir dari tanahair sendiri. Di Chechnya kaum muslimin dianggap pemberontak yang harus dibasmi.
Namun disebalik segala kekalahn itu, tersimpan hikmah yang sangat bermanfaat. Umat Islam jadi sedar, mereka punya musuh yang harus dilawan. Bukan sekadar musuh yang jelas, tetapi juga musuh dalam selimut yang pada zahirnya menunjukkan sokongan kepada Islam. Oleh yang demikian, semarak kajian keislaman di dunia islam, tidak bias dilepaskan begitu sahaja hubungkaitnya dengan tragedy yang dialami kaumm muslimin di pelbagai sudut muka bumi ini.


3.            TIDAK BOLEH MINTA BANTUAN DARI        ORANG KAFIR.

DALAM PERANG INI JUGA RASULULLAH SAW TIDAK MEMINTA BANTUAN DARI ORANG-ORANG KAFIR. MUHAMMAD SAID RAMADAN AL-BUTHI MENGUTIP SEBUAH HADIS YANG DIRIWAYATKAN OLEH IBNU SAAD,’KAMI TIDAK AKAN PERNAH MEMINTA BANTUAN DARI ORANG-ORANG MUSYRIK UNTUK MENGHADAPI ORANG-ORANG MUSYRIK’
WALAUPUN PADA ZAHIRNYA, JUMLAH KAUM MUSLIMIN SAAT ITU MASIH SEDIKIT, TAPI RASULULLAH SAW TIDAK MAHU MENERIMA BANTUAN KAUM MUSYRIKIN, INI MENUNJUKKAN, DALAM MENGHADAPI ORANG-ORANG MUSYRIK, KAUM MUSLIMIN TIDAK BOLEH BEKERJASAMA DENGAN MEREKA. SEBAB, HAL INI AKAN MEMBERI KESAN PADA MASA HADAPAN KAUM MUSLIMIN. NATIJAHNYA AKAN BERBALIK KEPADA KAUM MUSLIMIN SENDIRI. JIKA KEMENANGAN BISA DIRAIH, IA BUKAN USAHA MURNI UMAT ISLAM. DALAM ISLAM ANTARA KEBATILAN DAN KEBENARAN TIDAK BOLEH DICAMPUR. AMAT JELAS SEKALI PEKARA INI.


4.    Kecanggihan strategi perang rasullulah s.a.w

Tidak bisa dimungkiri, strategi perang yang di praktikan oleh Rasullulah S.A.W dalam perang Uhud sungguh luar biasa. Perang ini memberi gambaran tentang kebijaksanaan baginda  menyusun strategi yang mampu melumpuhkan serangan musuh yang jumlah nya 3 kali ganda dari tentera Islam. Penempatan pasukan pemanah dan pengaturan pasukan demikian rupa, benar-benar merupakan benteng pertahanan yang ampuh sekaligus strategi canggih untuk mengalahkan lawan.

 Kehandalan Khalid bin Walid, Abu Sufian Bin Harb dan para tokoh Quraisy menemukan kebuntuan lantaran tidak bisa memecah benteng pertahanan yang disusun sedemikan rupa oleh baginda. Jumlah mereka yang 3 kali ganda lebih ramai dari kaum Muslimin, tidak bisa melakukan serangan mengancam tentera Islam. Kalau bukan kerana kelalaian pasukan pemanah yang mengengkari arahan dan perintah Rasulullah S.A.W, hampir  pasti kemenangan akan berada di pihak kaum Muslimin.

Sebenarnya kepintaran Rasulullah S.A.W  mengatur  strategi yang canggih tidak hanya nyata dalam perang Uhud. Sebelumnya, ketika hijrah ke Madinah dan di kejar oleh kafir Quraisy, Rasulullah S.A.W juga menunjukkan kematangan strateginya. Beliau tahu musuh akan mengejarnya ke arah Madinah. Justeru, bersama Abu Bakar, Rasulullah S.A.W  berpatah kearah selatan yang berlawanan dengan arah Madinah, dan selanjutnya bersembunyi di Gua Tsur.
Kecanggihan mengatur strategi inilah yang mesti diteladani oleh kaum muslimin. Ibarat permainan mengasah minda, umat Islam harus berfikir  3 langkah kehadapan, dan harus bijak membaca pergerakan lawan. Pelbagai strategi yang dipraktik kan oleh Rasulullah ini menunjukkan karisma baginda sebagai panglima tentera khususnya pada pasca perang Uhud. Baginda berhasil mengembalikan wibawa kaum Muslimin yang kalah. Bahkan, ia mampu membuat musuh-musuhnya pasif dalam waktu yang bisa dia perhitungkan.

5. Kesalahan kecil akibat buruk.

Jika kita perhatikan rentetan peristiwa dalam perang Uhud ini, kita dapat mengesan sebuah kaedah “TINGKAT KETAATAN KAUM  MUSLIMIN TERHADAP AL-QURAN DAN SUNNAH BERBANDING LURUS DENGAN TINGKAT KEKALAHAN MEREKA”.
Semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka, semakin rendah tingkah kekalahan nya. Semakin rendan tingkat kepatuhan mereka, semakin tinggi risiko kekalahan nya.
Rasulullah S.A.W sangat menekankan agar kaum Muslimin tidak melakukan kesilapan . Ini kerana, ia tidak hanya memberi kesan buruk kepada si pelaku tetapi juga orang lain. Kesalahan yang dilakukan oleh pasukan pemanah telah menimbulkan bencana tragis yang menimpa banyak orang, bahkan menimpa Rasulullah S.A.W.  Ini adalah hal yang sangat buruk lantaran kesilapan kecil.

Bandingkan dengan keadaan kaum Muslimin pada zaman sekarang. Manakah lebih besar, kesalahn yang dilakukan pasukan pemanah dibandingkan kesalah yang dilakukan umat Islan pada hari ini dalam pelbagai aspek. ALLAH S.W.T Maha Penyayang yang masih menjaga kita di tengah menggunungnya kesalahan yang kita lakukan.


Rujukan dari buku,
BELAJAR DARI KEKALAHAN PERANG UHUD.
MUKA SURAT 143-148
Hasil karya dan tulisan,
DATO’ NIK ABDUL AZIZ BIN NIK MAT‘DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PERMURAH DAN MAHA PENYAYANG,
PUJI-PUJIAN KEPADA TUHAN YANG MENTADBIR SEKELIAN ALAM, MAHA PERMURAH LAGI MAHA PENYAYANG, YANG MENGUASAI HARI PEMBALASAN, KEPADAMULAH AKU BERSERAH DAN KEPADAMU  JUALAH  AKU BERSEMBAH, TUNJUKKAN AKU JALAN YANG LURUS, IAITU JALAN YANG ENGKAU ANUGERAHKAN NIAMAT-NIAMAT , BUKAN JALAN YANG ENGKAU MURKAI DAN BUKAN PULA JALAN YANG MEREKA SESATKAN’.

No comments:

Post a Comment